Forside

Råd & Dåd har siden 1994, arbejdet for at skabe meningsfyldte bo-og arbejdsmuligheder, udfra et Socialøkologisk sigte, for mennesker, som af den ene eller anden grund, ikke kan klare ”ræset” på arbejdsmarkedet.

Råd og Dåd er et lokalt forankret projekt, som påtager sig et medmenneskeligt ansvar, både for lokal området og dets borgere.

Vi arbejder udfra teorien om at ”alle dur til noget” og forsøger i bredt omfang at hjælpe til, at finde ud af hvilke resourcer hver enkelt har og udnytte dem til noget produktivt.

Råd & Dåd aktiviteter skal være lokalforankret og afspejle lokalsamfundets behov og interesser.

Råd & Dåds aktiviteter har et socialt, bæredygtigt og interkulturelt sigte.

Råd & Dåd løser opgaver i forhold til afklaring, aktivering, inklusion af grupper, af borgere som er langt fra arbejdsmarkedet. Eksempelvis flygtninge, indvandrere, psykisk sårbare og langtidssygemeldte borgere.

Gartneriet i Attrup

Genbrugsbutik i Brovst

Torvekøbmanden i Bonderup