Forside

Hvem er vi?
Råd & Dåd er en socialøkonomisk virksomhed med flere adresser i Jammerbugt Kommune. Siden 1994 har vi skabt arbejdspladser til folk som af forskellige årsager ikke kan være på det ordinære arbejdsmarked. Hvis man for eksempel er psykisk sårbar, har autisme eller en senhjerneskade og derfor er langtidssygemeldt eller førtidspensionist, kan man i samarbejde med kommunen søge om at få arbejde hos os. Vi løser opgaver ift aktivering, afklaring og inklusion. I tæt samarbejde med den enkelte sørger vi for at finde meningsfulde arbejdsopgaver, der passer til han/hendes ressourcer og ønsker. I Råd og Dåd har vi 6 afdelinger:

  1. Det Økologiske Gartneri i Attrup
  2. Motor- og Metalværkstedet i Attrup
  3. Aktivitets- og Samværstilbuddet i Attrup
  4. Genbrugsbutikken i Brovst
  5. Torvekøbmanden i Bonderup
  6. Landsbyservice i Bonderup

En meningsfuld hverdag
Det er vores oplevelse at alle mennesker ønsker at bidrage til det samfund de er en del af. Men en bestemt livssituation kan gøre, at man ikke (længere) kan bidrage på samme måde eller i samme omfang som andre. I Råd & Dåd arbejder vi ud fra teorien om, at alle duer til noget. Om det er at køre traktor, lave kaffe, sætte prismærker på varer, kløve brænde, betjene kunder eller fodre dyr. Vi sørger for at de ressourcer den enkelte har, kommer i spil og herved bidrager alle på deres måde. Vi mener at alle mennesker fortjener at være en del af et fællesskab og have en plads at udfylde. Det er parametre som bidrager til en meningsfuld hverdag og forøget livskvalitet. 

Bliv en del af fællesskabet
Er du førtidspensionist og mangler indhold i hverdagen? Så kontakt os og hør om dine muligheder for at blive en del af et meningsfuldt arbejdsfællesskab.

Kontakt
Tina Risager
Mobil: 22203523
Email: tr@poststraedet2.dk

Gartneriet i Attrup

Genbrugsbutik i Brovst

Torvekøbmanden i Bonderup