Andelsselskabet

Andelsselskabet Råd & Dåd smba

Som nogle af jer ved, har Råd & Dåd siden 2005 været organiseret som et selskab med begrænset ansvar (SMBA). Her har medarbejdere og alle andre mulighed for at tegne andele og dermed blive medejere af virksomheden.

Organisationen Råd & Dåd SMBA. Styres af en 7 personers bestyrelse, som udelukkende består af andelshavere. 3 af bestyrelsesmedlemmerne er udefrakommende andelshavere, og de andre 4 er repræsenteret blandt medarbejdere.

De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling i maj, hvor der også redegøres for økonomi, året der gik, planer for fremtiden

Bliv medejer af Råd og Dåd

Fordele du har som Andelshaver

Du er med til at støtte op om “verdens bedste arbejdsplads”, og du kan møde en masse søde mennesker under dine besøg i virksomheden.  Som andelshaver i Råd & Dåd er du ikke ansvarlig for økonomien, og kan derfor heller ikke komme til at skulle dække eventuelle tab i virksomheden.

Hvordan tegner man en andel ?

Det gør man ved at kontakte projektleder Rasmus Højen på på tlf. 20 72 22 23 eller e-mail: rasmus@raaddaad.dk, for at lave aftale vedrørende indbetaling m.m.