Skovsgårdmodellen

Købmandsgården, Skovsgård Hotel og Råd & Dåd er arbejds-, bo- og fritidstilbud for mennesker som ikke kan klare kravene på det traditionelle arbejdsmarked – eller mennesker som har behov for støtte for at få deres hverdag til at fungere.

De tre virksomheder som udgør til sammen Skovsgård-modellen er tre separate enheder – økonomisk, juridisk, organisatorisk – men med fælles baggrund og en stor grad af samarbejde i det daglige arbejde. De tre virksomheder har hjemme i lokalområdet Skovsgård, Torslev og Attrup – midt i Jammerbugt Kommune i Nordjylland.

DE GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER

Skovsgård-modellen er primært baseret på de erfaringer som man gjorde sig på Købmandsgården i opstartsårene i 80erne
– også kendt som P.H.I.L.- tankerne. Med udgangspunkt heri er hensigten med Skovsgård-modellen at etablere lokal beskæftigelse som:

  • giver muligheder for at udvikle ressourcer hos udviklingshæm- mede og andre udsatte grupper
  • tilbyder nyttige produkter og serviceydelser som retter sig mod behov i lokalsamfundet
  • udvisker handicapbegrebet, så man bliver set på som den person man er, og ikke blot som ”handicappet”

Uddybende information om P.H.I.L og skovsgård modellen kan hentes som pdf. Enten vores lille folder eller den fulde rapport

Hele rapporten om Skovsgårdmodellen (2,5 mb)
Informations folderen om Skovsgaardmodellen (425)